Indien onderstaand beleid niet voldoende informatie bevat of niet duidelijk is, kan u ons steeds contacteren via [email protected].

www.tresorartgallery.com maakt gebruik van cookies. Met dit cookie-beleid willen wij u informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies worden door de internetbrowser opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Het zijn informatiebestanden die surfgedrag bijhouden.

Er is een verschil tussen ‘first-party-cookies’, geplaatst door BV TRESOR ART GALLERY, en ‘third-party-cookies’ die door derden worden geplaatst en waarbij de informatie aan derden wordt verzonden maar niet wordt verwerkt of verzameld door BV TRESOR ART GALLERY. Voor wat betreft deze laatste cookies verwijzen wij naar de beleidsverklaringen van deze derde partijen.

Daarnaast zijn er ook soorten cookies die op de website worden gebruikt, namelijk:

 • Functionele cookies: deze zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website. Er worden geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd.
 • Analytische cookies: ook bij deze cookies worden er geen specifieke gegevens van u als bezoeker geregistreerd maar wordt wel informatie ontvangen omtrent het gebruik van de website en hoe u omgaat met de inhoud van de website. Zoals het woord het zelf zegt dienen deze cookies om statistieken te kunnen bijhouden.
 • Tracking cookies: deze cookies zijn advertentie-gerelateerd en kunnen zowel door BV TRESOR ART GALLERY geplaatst zijn als door derden. Onder deze cookies vallen eveneens de sociale plug-ins, die steeds uitgaan van derde partijen. Het maakt het mogelijk om de inhoud van de website te delen via sociale media-kanalen.

U kan steeds weigeren om de cookies te accepteren (blokkeren). U kan dan nog steeds onze website bezoeken maar het is mogelijk dat bepaalde toepassingen niet afdoende functioneren. U kan de cookie-instellingen aanpassen via uw browser. Indien u dit niet doet, aanvaardt u het cookiebeleid van deze website. U kan ook cookies verwijderen door deze te wissen in uw browsergeschiedenis. Dit beleid kan op elk moment eenzijdig gewijzigd worden door BV TRESOR ART GALLERY. Het aangepaste beleid wordt steeds gepubliceerd op de website en is onmiddellijk van toepassing.

Cookies

Cookies voor de aanmeldsessie

 • wordpress_logged_in_[hash]
  • slaat gebruikerstoken op
  • wordt aangemaakt wanneer gebruiker inlogt
  • levensduur hangt af van de status van de “onthoud mij”-checkbox tijdens het aanmelden
   • indien geselecteerd is de levensduur 2 weken
   • indien niet is de levensduur 2 dagen
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker wich afmeldt

Cookies voor de winkelfunctionaliteit

 • wp_woocommerce_session_[hash]
  • bevat een unieke code voor elke klant
  • wordt onder andere gebruikt om de winkelwagengegevens van een klant te vinden in de WooCommerce database
  • levensduur is gelijk aan de duur van de browsersessie
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker zich afmeldt of wanneer de browsersessie verloopt
 • woocommerce_cart_hash
  • wordt gebruikt om aanpassingen van de winkelwagengegevens te detecteren
  • levensduur is gelijk aan de duur van de browsersessie
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker zich afmeldt of wanneer de browsersessie verloopt
 • woocommerce_items_in_cart
  • wordt gebruikt om aanpassingen van de winkelwagengegevens te detecteren
  • levensduur is gelijk aan de duur van de browsersessie
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker zich afmeldt of wanneer de browsersessie verloopt
 • wc_cart_created
  • bevat aanmaaktijdstip van de winkelwagengegevens
  • levensduur is gelijk aan de duur van de browsersessie
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker zich afmeldt of wanneer de browsersessie verloopt
 • wc_fragments_[hash]
  • laat directe aanpassingen van het winkelwagentje toe zonder de pagina te herladen
  • levensduur is gelijk aan de duur van de browsersessie
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker zich afmeldt of wanneer de browsersessie verloopt
 • wc_cart_hash_[hash]
  • wordt gebruikt om aanpassingen van de winkelwagengegevens te detecteren
  • levensduur is gelijk aan de duur van de browsersessie
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker zich afmeldt of wanneer de browsersessie verloopt

Overige cookies

 • _lscache_vary
  • onderdeel van LiteSpeed Cache, een server-level cache om de gebruikerservaring te verbeteren door content sneller te laden
  • zorgt ervoor dat ingelogde gebruikers altijd niet-gecachete inhoud te zien krijgen, terwijl de surfsnelheid van de site voor niet-ingelogde gebruikers wordt verhoogd door het aanbieden van gecachete inhoud.
  • levensduur hangt af van de status van de “onthoud mij”-checkbox tijdens het aanmelden
   • indien geselecteerd is de levensduur 2 weken
   • indien niet is de levensduur 2 dagen
  • wordt verwijderd wanneer gebruiker zich afmeldt
 • CookieConsent
  • onderdeel van Cookiebot (Cookie Consent Banner)
  • slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op
  • heeft een levensduur van 1 jaar

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van de BV TRESOR ART GALLERY

Contactgegevens en adres zetel:

TRESOR ART GALLERY BV

Stationsstraat 52A

9810 Nazareth

België

Btw-nummer: BE 0806.153.439

RPR Gent afdeling Gent

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32 (0) 9 385 81 81

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TRESOR ART GALLERY BV of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan u worden beschouwd.

TRESOR ART GALLERY BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TRESOR ART GALLERY BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

TRESOR ART GALLERY BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TRESOR ART GALLERY BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. TRESOR ART GALLERY BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van u. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. TRESOR ART GALLERY BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het betrokken arrondissement waar TRESOR ART GALLERY BV haar zetel heeft, bevoegd.

1. Waarom deze privacyverklaring? 

Als klant heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens.

Deze algemene privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige informatie omtrent het privacy beleid van TRESOR ART GALLERY BV te verstrekken. Ze licht toe hoe TRESOR ART GALLERY BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak. U zal ook informatie vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

TRESOR ART GALLERY BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten en leveranciers.

Ofwel vragen we deze gegevens zelf op bij de betrokkene ofwel maakt u ons deze gegevens over door het gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Voor onze dienstverlening moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …)
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …)
 • facturatiegegevens

TRESOR ART GALLERY BV verwerkt uw gegevens louter voor doeleinden van klanten- en leveranciersbeheer, het beantwoorden van vragen, het kunnen opmaken van offertes, het kunnen uitvoeren van haar prestaties en diensten, haar met u gesloten overeenkomst, met inbegrip van facturatie,…

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

TRESOR ART GALLERY BV heeft alle passende maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Op die manier wil TRESOR ART GALLERY BV vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Als vertrouwenspersoon deelt TRESOR ART GALLERY BV uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel gebruik.

TRESOR ART GALLERY BV maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd. Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze opdracht, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.tresorartgallery.com is een initiatief van:

TRESOR ART GALLERY BV

Stationsstraat 52A

9810 Nazareth

België

Btw-nummer: BE 0806.153.439

RPR Gent afdeling Gent

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32 (0) 9 385 81 81

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

TRESOR ART GALLERY BV verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door TRESOR ART GALLERY BV:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming verkregen hebben. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven;
 • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • Om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, bv.:
  • fiscale- of sociaalrechtelijke verplichtingen.
 • Om redenen die onze gerechtvaardigde belangen betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen onze gerechtvaardigde belangen en het respecteren van uw privacy. Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen. We verwerken uw gegevens bv. voor de volgende doeleinden:
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • beveiliging van goederen en personen, alsook van de informaticanetwerken en –systemen;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

U verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TRESOR ART GALLERY BV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TRESOR ART GALLERY BV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft TRESOR ART GALLERY BV procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. 

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar TRESOR ART GALLERY BV een beroep op doet.

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

6. Ontvanger van gegevens

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen TRESOR ART GALLERY BV

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. TRESOR ART GALLERY BV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

7. Website

7.1. Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van www.tresorartgallery.com wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

7.2. Links

Op de website van www.tresorartgallery.com vindt u links naar websites van andere partijen. TRESOR ART GALLERY BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.

8. Waar en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

TRESOR ART GALLERY BV kan sommige van uw persoonsgegevens onder meer verzamelen:

 • wanneer u klant wordt;
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen, inclusief offertes;
 • wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld.

Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

9. Wat zijn mijn rechten? 

9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

TRESOR ART GALLERY BV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring. Indien deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van deze doeleinden, worden deze gewist.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal TRESOR ART GALLERY BV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

9.2. Recht op inzage

Na controle van uw identiteit, heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

9.3. Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze aan te verbeteren.

9.4. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen.

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor bv. de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

9.5. Recht op beperking van de verwerking

U kan uw recht op een beperking van de verwerking van persoonsgegevens gebruiken wanneer het onduidelijk is of en wanneer persoonsgegevens zullen dienen te worden gewist.

9.6. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt:

 • aan u worden overgedragen

9.7. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw persoonsgegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.

Ons bedrijf garandeert dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.

9.8. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is, kunt u ten allen tijde en op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.

In dat geval zal ons bedrijf zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om verder voor u te werken.

De eventuele intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

9.9. Tot wie kunt u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw (gedeeltelijke geanonimiseerde) identiteitskaart per post of per e-mail verstuurt naar ons bedrijf:

TRESOR ART GALLERY BV

Stationsstraat 52A

9810 Nazareth

E-mail: [email protected]

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wij niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

10. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

TRESOR ART GALLERY BV heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere dan bovenvermelde doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ga daarom regelmatig dit document na. 

Laatst gewijzigd: 16 juli 2022